Skip links
corporate ecommerce

2022'de AB İşletmeleri Arasında Online Satışların Yükselişi

2022 yılında, Avrupa Birliği'ndeki işletmelerin ,9'u online satışları benimsemiş olup, bu oran 2021'deki ,8'e göre 0,1 puanlık hafif bir artışa ve 2012'deki ,4'e göre 6,5 puanlık önemli bir yükselişe işaret etmektedir. Bu durum, AB işletmeleri arasında e-ticareti faaliyetlerine entegre etme yönünde artan bir eğilimi yansıtmaktadır.

Bu blog yazısı, e-ticaret trendlerine ilişkin daha kapsamlı bir analizden elde edilen temel bilgilere ışık tutmaktadır.

AB ülkeleri arasında online satışların benimsenmesi önemli farklılıklar göstermektedir. Grafiğin başını çeken Litvanya, online satış yapan işletmelerin ,9'u ile dikkat çekerken, onu ,1 ile İsveç ve ,7 ile Danimarka takip ediyor. Yelpazenin diğer ucunda ise Romanya, Lüksemburg ve Bulgaristan sırasıyla ,9, ,4 ve ,1 ile en düşük katılım oranlarını kaydetmiştir.

EU enterprises esales 2022
Source dataset: isoc_ec_esels

Veriler ayrıca bir işletmenin büyüklüğü ile online satış yapma olasılığı arasında bir korelasyon olduğunu vurgulamıştır. 2022 yılında, orta ölçekli işletmelerin ,2'sine kıyasla büyük işletmelerin ,9'u internet üzerinden satış yaptığını bildirmiştir. Küçük işletmeler ise ,8 ile daha düşük bir katılım oranına sahip.

Bu eğilim, büyüklüklerine bakılmaksızın Avrupa Birliği genelindeki işletmeler için hayati bir satış kanalı olarak e-ticaretin artan öneminin altını çizmektedir. Bu durum, satış için çevrimiçi platformları benimsemenin sadece bir rekabet avantajı değil, aynı zamanda mevcut pazar ortamında büyüme ve sürdürülebilirlik için bir gereklilik haline geldiği dijital dönüşüme doğru bir kaymaya işaret etmektedir.

Yorum Yaz

This website uses cookies to improve your web experience Privacy Policy.